Ceny ostatních prací

Vyrovnání podkladu, montáž obvodových lišt aj.